Vi inleder samarbete med Timrå kommun

Fr.o.m. hösten 2015 pågår ett samarbete med Timrå kommun som kommer att resultera i nya rutiner i arbetet med att förebygga och behandla undernäring i äldreomsorgen. Allt enligt socialstyrelsens nya föreskrifter på området. Vi kommer att utbilda all personal i nutrition för äldre samt de nya rutinerna. Under 2016 ska vi även utföra kostbehandling på dem som behöver det på de olika äldreboendena i Timrå kommun. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete!

Föreläsning nutrition äldre