Jenny CarlssonLegitimerad dietist

Jenny Carlsson hade sina fältstudier samt praktik på Dietistkonsult Norr och blev efter dietistexamen i januari 2018 medarbetare i företaget.

”Jag vill bidra med en ökad medvetenhet och inspirera till en hälsosammare och hållbar livsstil.”

Utbildning

Dietistexamen, 120 hp, Umeå universitet
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv, 7,5 hp, Umeå Universitet
Hälsopsykologi, 7,5 hp, Högskolan Kristianstad
Naturläkemedel, 7,5 hp, Karolinska Institutet

jenny.carlsson@dietistkonsult.nu