Våra tjänster

Vi arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet i vår rådgivning. Det innebär att vi har god kännedom om hur olika anpassningar kan göras utifrån aktuell situation, med bas i de nationella rekommendationer som finns.  I företaget finns en lång sammantagen erfarenhet av dietistyrket inom såväl sluten- som öppenvård, utbildning, arbete med nutritionsrutiner osv. Välkomna att kontakta oss för förfrågan!

kostbehandling

Vi erbjuder kostbehandlingar inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, missbruksbehandlingar m.m.

Äldreomsorg/Handikappomsorg

Vi erbjuder flexibla och skräddarsydda tjänster för kommuner i behov av dietist.

utbildningar

Vi föreläser gärna för pensionärsföreningen, idrottslaget eller för personalgrupper.

arbetsgivare/anställda

Lär dig mer om hälsosam mat och hur maten på jobbet kan påverka dina anställda. Perfekt inspiration för ledningsgruppen eller friskvårdsgruppen!