Vad är en dietist

Dietist – vad innebär det?

För att bli dietist behöver man läsa dietistprogrammet som är en 3- eller 4-årig högskoleutbildning. Utbildningen innehåller kurser inom fysiologi, metabolism, näringslära, matlagningskunskap, livsmedelskunskap, psykologi, kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd (dietetik), folkhälsa samt översättning av gällande kostråd till praktisk verklighet.

Vad innebär yrkeslegitimation?

Dietister är en yrkesgrupp med rätt till legitimation. Det är en garanti för att yrkesutövaren har en tillräcklig kunskapsnivå och kvalifikation för sin yrkesutövning samt står under tillsyn av socialstyrelsen. Vi arbetar efter både vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är dietistens skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Legitimerade dietister har journalplikt och står under socialstyrelsens kontroll och följer patientjournallagen och sekretesslagen.