0

Kontroll

Hörde idag kommentaren: ”jag skulle gärna vilka börja med en diet, men jag vet inte om jag vågar”. Kommentaren var allmänt sagd och jag tolkade inte personen som att hon önskade råd [...]